Електронске пловидбене карте

Електронска пловидбена карта у унутрашњој пловидби (IENC) представља базу података, стандардизовану кроз садржај, структуру и формат, публиковану за коришћење са електронским приказом карата унутрашње пловидбе и информационим системима у употреби на пловилима која плове унутрашњим пловним путевима. IENC се публикује или од стране или у име органа надлежне владине агенције, и у складу је са стандардима које је првобитно развила Међународна хидрографска организација (IHO) и прочишћена је од стране Inland ENC Групе за хармонизацију.

ENC Хрватска - LINK                            ENC Србија   - LINK

Софтвер: SeeMyENC
https://www.sevencs.com/see-my-enc-download/ 
 
IENC садржи на карти све информације неопходне за безбедну пловидбу на унутрашњим водним путевима и може да садржи и додатне информације, поред оних које се налазе на папирној карти (на пример: правац пловидбе, машински читљив ред пловидбе, итд) које се могу сматрати неопходним за безбедну пловидбу и планирање путовања.