Према практичним смерницама за одрживо управљање наносом на примеру слива реке Саве: Процена биланса седимента за реку Саву

Почетак/Крај: 19. мај 2012. - 1. децембар 2013.

Финансирано од: УНЕСЦО Регионална канцеларија из Венеције

Documents in attachment

Према практичним смерницама за одрживо управљање наносом на примеру слива реке Саве: Процена биланса седимента за реку Саву