Развојна питања

Економски развој је императив за све земље у сливу реке Саве.
Да би се у потпуности испунио главни циљ Оквирног споразума о сливу реке Саве, Међународна комисија за сливе реке Саве, заједно са међународним, регионалним и националним заинтересованим странама, посвећена је проналажењу потенцијалних могућности за убрзање економског развоја региона без угрожавања могућности будућих генерација. 

  

Водни ресурси слива реке Саве повезују различите секторе и различите кориснике. Координација активности на нивоу слива, проналажење синергије развоја и ефикасне сарадње са циљем интегралног управљањa водама може повећати отпорност и унапредити просперитет у региону реке Саве.