Други Извештај о Анализи слива реке Саве

Припремљена од стране Међународне комисије за слив реке Саве у сарадњи с институцијама Страна Оквирног споразума о сливу реке Саве (Босна и Херцеговина, Хрватска, Србија и Словенија) и Црне Горе.
Аналитички извештај о сливу реке Саве Савска комисија је прихватила на 46. сједници 15.06.2017. године.
Свеукупна координација и уређивање обављено је од стране Секретаријата Савске комисије.

Documents in attachment

2. Извештај о анализи слива реке Саве