План управљања ризицима од поплава у сливу реке Саве

Сава ФРМП је развијен уз подршку Инвестиционог оквира за западни Балкан који је обезбеђен кроз пројекат: "Унапређење заједничког управљања поплавама у сливу реке Саве".
Државе Стране ФАСРБ-а одобриле су Сава ФРМП на свом 8. састанку одржаном у Сарајеву (Босна и Херцеговина) 24.10.2019. године.

Главна предност Сава ФРМП-а огледа се у усклађености захтева Директиве ЕУ о поплавама и Протокола о заштити од поплава уз ФАСРБ и обради свих значајних питања управљања ризиком од поплава, укључујући дефинисање циљева управљања ризиком од поплава на нивоу слива, успостављајући области од заједничког интереса за заштиту од поплава са заједничким мерама за слив реке Саве.

Сава ФРМП је доступан за преузимање, на свим званичним језицима Страна ФАСРБ-а, као и на енглеском и црногорском језику.

Documents in attachment

Сажетак Сава ФРМП-а
Програм развоја Сава ФРМП-а
План управљања ризицима од поплава у сливу реке Саве
Поплавне карте - Атлас
Сажетак судјеловања јавности