Историја

2001 Четири земље слива реке Саве – Босна и Херцеговина, Савезна Република Југославија, Република Хрватска и Република Словенија, у циљу сарадње у правцу одрживог управљања водама, ушле су у процес познат као Савска иницијатива, и потписале "Писмо намере" о покретању заједничких активности везаних за реку Саву и њене притоке. 
Основна идеја Савске иницијативе садржана у "Писму намере" била је да се успостави одговарајући институционални оквир за прекограничну сарадњу који ће осигурати одрживу употребу, заштиту и управљање водним ресурсима у сливу реке Саве и тиме омогућити "боље услове живота и подизање стандарда у региону"
2002  Државе из слива Саве, свесне великих политичких, економских и друштвених промена које су се десиле у региону прихватају идеју о сарадњи ка одрживом развоју, коришћењу, заштити и управљању водним ресурсима у сливу реке Саве. Прихватајући тај изазов, успевају да закључе Оквирни споразум о сливу реке Саве (FASRB), јединствени међународни споразум, који у себи интегрише све аспекте управљања водама и оснују заједничку Међународну комисију за слив реке Саве (Савска комисија) ради имплементације FASRB-а.
2003  Почиње са радом Привремена Савска комисија, привремено заједничко тело, са главним циљем да се припреме сви потребни кораци за успоставу сталне Савске комсије по ступању на снагу ФАСРБ-а. 
2004  ФАСРБ ступа на снагу 
2005  Прва конститутивна седница Савске Комисије. 
2006  Почиње са радом стални Секретаријат Савске комисије.
2020 Савска комисија прославља  15 година успешне сарадње.
Процес Савске иницијативе 
Активност / Догађај Датум
Покретање Иницијативе  Јун 2001.
Потписивање Писма намере о сарадњи
29.новембар.2001 .  
Сарајево, Босна и Херцеговина
Потписивање ФАСРБ-а  03.децембар 2002. 
Крањска Гора, Словенија
Привремена Сава комисија почиње са радом 12.март. 2003.
Брисел, Белгија
Ступа на снагу ФАСРБ 29. децембар 2004.
Конститутивна седница Савске Комисије   27-29. јун 2005.
Загреб, Хрватска
Почиње са радом Секретаријат Савске Комисије 09. јануар 2006. 
Загреб, Хрватска