Пловидба

У складу са одредбама ФАСРБ-а, Стране су се сложиле да сарађују у области пловидбе на начин који ће обезбедити:
  • успостављање међународног режима пловидбе на реци Сави и њеним пловним притокама, регулисаног у контексту слободне пловидбе за све трговачке бродове
  • свеобухватну регулацију правног статуса реке Саве као међународног водног пута.