Земље које деле слив реке Саве

 
Држава
Површина у
сливу
реке Саве
[км2]
Део
националне
ериторије 
у сливу
[%]
Део слива
реке
Саве
[%]
Становништво
државе
које живи
у сливу
(у милионима)
Део
становништва
државе
који живи
у сливу
[%]
Република Словенија      11,735 57.90 12.09 1.073 52
Република Хрватска   25,374 44.90 26.13 2.087 50
Босна и Херцеговина   38,349 75.00 39.50 2.946 87
Република Србија   15,147 17.10 15.60 1.835 26
Црна Гора   6,489 46.70 6.68 0.193 31
Република Албанија   179 0.70 0.20 0,001 0.035