Клима и хидрологија

На сливу реке Саве доминантна је умерена клима карактеристична за северну хемисферу, која се мења под утицајем рељефа. Алпска клима преoвладава у горњем делу слива у Словенији, умерено континентална клима у сливовима десних притока у Хрватској, Босни и Херцеговини, Србији и Црној Гори, док умерено континентална, средњоевропска клима карактерише сливове левих притока у Панонској низији. Годишња доба су јасно дефинисана, зиме могу да буду хладне са обилним снежним падавинама, док су лета углавном топла и дуга.
Количина падавина и њихова годишња расподела су променљиви. Највеће падавине се бележе у најзападнијим деловима слива (Сава Долинка и Сава Бохињка) и у горњим деловима сливова Купе, Пиве, Таре, Уне, Врбаса, Дрине и реке Лим. Области са најмањом количином падавина су у Славонији, Семберији и у сливу реке Колубаре.
 

Основне карактеристике

Просечна годишња температура ваздуха око 9.5°C
Средња месечна температура воде најнижа јануар: -1.5°C
највиша јул: 20°C
Просечне годишње падавине око 1,100 mm
Вишегодишње просечне годишње падавине 600 mm до 2,300 mm
Просечна евапотранспирација око 530 mm/год
Просторна расподела отицаја 150 mm/год (испод 5 l/s/km2) до 1,200 mm/год (скоро 40 l/s/km2)
Просечни проток реке Саве
на ушћу
око 1,700 m3/s
 
Углавном, површински отицај прати просторну расподелу падавина.
Десне притоке реке Саве карактерише већи прилив воде:
  • Река Уна - 23 l/s/km2
  • Река Врбас - 19 l/s/km2
  • Река Босна - 19 l/s/km2
  • Река Укрина - 12 l/s/km2
  • Река Тиња - 12 l/s/km2
  • Река Дрина - 40 и 50 l/s/km2, као највећа притока реке Саве, река Дрина има изузетно високу водност због високих вредности падавина са дугорочним годишњим просеком од преко 2.000 mm.
Сливови левих притока (Крапине, Лоње и река Орљаве и Босутa) бележе годишњу количину падавина од 700 – 1.000 mm кише, али релативно висока евапотранспирација смањује површински отицај на само неколико l/s/km2, који у брдовитим пределима достижу вредности од око 12 l/s/km2.
Вишегодишња просечна вредност површинског отицаја за цели слив реке Саве је око 18 l/s/km2.