Рељеф и хидрографија

Просечна надморска висина слива реке Саве је око 545 mnm, варира од 2.864 mnm на врху Триглав, на Јулијским Алпима у Словенији до око 70 mnm на ушћу реке Саве у Београду, у Србији. Високе планине, Алпи и Динариди, доминирају у Словенији, јужном делу Хрватске, Босне и Херцеговине, и на нарочито стрмим теренима у Црној Гори и северној Албанији, где је просечна надморска висина већа од 2.000 mnm са повременим прекорачењем 2.500 mnm (врх Боботов Кук). Знатан део подручја слива прекривен је шумама, док северни део слива кроз Панонску низију карактерише плодно пољопривредно земљиште.