SHELTER

Одржива холистичка обнова историјског окружења кроз технолошко побољшање и већу отпорност у заједници


Почетак/Крај: 1.6.2019. - 31.5.2023.

Финансијска подршка: Хоризон 2020 - Оквирни програм за иновације и истраживање

Главни циљ: успостављање знања заснованог на подацима и заједници и оперативног оквира за повећање отпорности и одрживу реконструкцију историјског окружења у циљу суочавања са климатским променама и природним опасностима.