Саопштења бродарству

Саопштења бродарству објављују тијела државе, надлежна за безбједност пловидбе у циљу обавјештавања учесника у пловидби о промјенама у водном путу које могу утицати на планирање и пловидбу. Традиционално се дистрибуирају путем VHF-а, у писаном облику, на огласним таблама или факсом. Прије свега, лучке капетаније прикупљају, обрађују и анализирају све релевантне информације од важности за пловидбу и пловидбену инфраструктуру. Садржај саопштења углавном се односи на: 
  • информације о дубинама у пловном путу
  • организацију спортских и других догађаја на водном путу, 
  • забрану пловидбе у случају инфраструктурних регулационих подводних радова, 
  • забрану пловидбе ради уклањања откривених експлозивних направа, 
  • друге догађаје од значаја за неометану пловидбу. 

Недавно су многе земље прешле на објављивање Саопштења бродарству путем интернета, наиме преко одговарајућих дигитализованих образаца у оквиру РИС-а.