Пловидба

Успостављање међународног режима пловидбе на реци Сави и њеним притокама, који предвиђа успостављање услова за безбедну пловидбу на реци Сави и њеним притокама, један је од главних циљева Оквирног споразума о сливу реке Саве (ФАСРБ) и Међународне комисије за слив реке Саве (Савске комисије). Након што је ФАСРБ ступио на снагу, река Сава постала је отворена за међународну пловидбу, што значи да је пловидба на реци Сави слободна за трговачке бродове свих држава. 

    

Када је у питању циљ, Сава комисија константно обавља интензивне активности како би уклонила постојеће препреке за одрживи развој пловидбе. Поред тога, Савске државе идентификовале су обнову и развој инфраструктуре пловних путева и јединствени систем правила у погледу безбедности пловидбе као своје главне приоритете у области пловидбе.

Ове активности обухватају, између осталог: 
  • усвајање Плана за обележавање, одржавање и развој водних путева;
  • усвајање унифицираних правила пловидбе, узимајући у обзир специфичне услове одређених деоница водних путева; 
  • усвајање техничких правила везаних за пловила унутрашње пловидбе и правила о посади на пловилима; 
  • успостављање Речних информационих сервиса; 
  • координацију активности за обнову и развој пловног пута реке Саве. 
Поред тога, заједно са Странама, Савска комисија континуирано улаже напоре како би обезбедила средства за пројекте који би унапредили услове пловидбе на реци Сави и тиме остварили договорене циљеве из приоритетних области сарадње.