Процес консултација 2. Сава РБМП-а

Јавне консултације за нацрт 2. Плана управљања сливом ријеке Саве (Сава РБМП) организоване су са циљем активног укључивања релевантних актера и широке јавности у његову припрему и будућу успјешну имплементацију.

Нацрт 2. РБМП-а ријеке Саве који се бави питањима управљања водама од значаја за цијели слив и обезбјеђује Програм мјера за наредни циклус планирања био је доступан за јавну расправу од 23. новембра 2021. до 23. марта 2022. године. У оквиру јавних консултација, Форум заинтересованих страна о нацрту 2. Плана управљања сливом ријеке Саве одржан је 17. децембра 2021. године.

Савска комисија изражава захвалност на свим датим коментарима и сугестијама које ће бити пажљиво размотрене и коришћене како би се олакшала ревизија нацрта 2. Плана управљања сливом ријеке Саве.