Планирање управљања ризицима од поплава

Протокол о заштити од  поплава уз Оквирни споразум о сливу реке Саве предвиђа сарадњу у свим аспектима управљања ризиком од поплава, укључујући израду Плана управљања ризицима од поплава у сливу реке Саве (Сава ФРМП).

Израда Сава ФРМП-а, у складу са Директивом ЕУ о поплавама (2007/60/EC), почевши од припреме Програма за развој Сава ФРМП-а, израде Прелиминарне процене ризика од поплава (PFRA) и Карте поплавних подручја.