Надлежни органи одговорни за имплементацију Оквирног споразума о сливу реке Саве

Босна и Херцеговина

Контакт
Трг Босне и Херцеговине 1
71000 Сарајево, Босна и Херцеговина
Тел: + 387 33 219 923
Wеб страница
http://www.mkt.gov.ba/
Контакт
Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука, Босна и Херцеговина
Тел: + 387 51 338 415
Wеб страница
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Pages/default.aspx
Контакт
Хамдије Ћемерлића 2
71000 Сарајево, Босна и Херцеговина
Тел: + 387 33 726 551
Wеб страница
https://fmpvs.gov.ba/
Контакт
Трг Републике Српске 1,
78000 Бањалука, Босна и Херцеговина
Тел: + 387 51 339 603
Wеб страница
http://www.vladars.net/eng/vlada/ministries/MTC/Pages/default.aspx
Контакт
Браће Фејића бб
88000 Мостар, Босна и Херцеговина
Тел: + 387 36 550 025
Wеб страница
http://fmpik.gov.ba/bh/
Контакт
Трг Републике Српске 1
78000 Бањалука, Босна и Херцеговина
Тел: + 387 51 339 520
Wеб страница
https://vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/Pages/default.aspx
Контакт
Хамдије Ћемерлића 2
71000 Сарајево, Босна и Херцеговина
Тел: + 387 33 726 700
Wеб страница
https://www.fmoit.gov.ba/
Контакт
Булевар мира 1
76100 Брчко, Босна и Херцеговина
Тел: + 387 49 240 600
Wеб страница
http://www.vlada.bdcentral.net/
 
Република Хрватска
Контакт
Присавље 14
10000 Загреб, Хрватска
Тел: + 385 1 6169 111
Wеб страница
https://mmpi.gov.hr/
Контакт
Радничкa cesta 80
10000 Загреб, Хрватска
Тел: + 385 1 3717 111
Wеб страница
https://mingor.gov.hr/

Република Србија
Контакт
Булевар уметности 2a
11070 Нови Београд, Србија
Тел: + 381 11 2013 360
Wеб страница
http://www.rdvode.gov.rs/lat/index.php
Контакт
Немањина 22-26
11000 Београд, Србија
Тел: + 381 11 3619 833
Wеб страница
https://www.mgsi.gov.rs/
Контакт
Кнеза Милоша 24-26
11000 Београд, Србија
Тел: + 381 11 3616 333
Wеб страница
https://www.mfa.gov.rs/lat
Контакт
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд, Србија
Тел: + 381 11 3110 271
Wеб страница​
www.ekologija.gov.rs/?lang=lat
Контакт
Кнеза Вишеслава 66
11000 Београд, Србија
Тел: + 381 11 3050 864
Wеб страница
http://www.hidmet.gov.rs/
Контакт
Булевар војводе Мишића 39
11000 Београд, Србија
Тел: + 381 11 265 22 22
Wеб страница
http://en.rgz.gov.rs/about-us

Република Словенија
Контакт
Дунајска цеста 47
1000 Љубљана, Словенија
Тел: + 386 1 4787 000
Wеб страница
http://www.mop.gov.si/en/
Контакт
Прешернова цеста 25
1000 Љубљана, Словенија
Тел: + 386 1 4782 000
Wеб страница
https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-foreign-affairs/
Контакт
Котникова 5
1000 Љубљана, Словенија
Тел: + 386 1 4003 311
Wеб страница
https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-economic-development-and-technology/
Контакт
Лангусова 4
1535 Љубљана, Словенија
Тел: + 386 1 4788 000
Wеб страница
https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-infrastructure/


Друге националне институције релевантне за рад Међународне комисије за слив реке Саве

Босна и Херцеговина
Контакт
Улица Хамдије Ћемерлића 39a
71000 Сарајево, Босна и Херцеговина
Тел: + 387 33 726 400
Wеб страница
http://www.voda.ba/
Контакт
Милоша Обилића 51
76300 Бијељина, Босна и Херцеговина
Тел: + 387 55 201 784
Wеб страница
http://www.voders.org/?lang=lat
Контакт
Бардакчије 12
71000 Сарајево, Босна и Херцеговина
Тел: + 387 33 276 700
Wеб страница
http://www.fhmzbih.gov.ba/latinica/linkovi.html
Контакт
Пут Бањалучког одреда бб
78000 Бања Лука, Босна и Херцеговина
Тел: + 387 51 433 522
Wеб страница
https://rhmzrs.com/
 
Република Хрватска
Контакт
Града Вуковара 220
10000 Загреб, Хрватска
Тел: + 385 1 6307 333
Wеб страница
https://www.voda.hr/en
Контакт
Равнице 48
10000 Загреб, Хрватска
Тел: + 385 1 4565 666
Wеб страница
https://meteo.hr/index_en.php

Република Србија
Контакт
Булевар уметности 2a
11070 Нови Београд, Србија
Тел: + 381 11 3119 400
Wеб страница
http://www.srbijavode.rs/en/home.html
Контакт
Булевар Михајла Пупина 25
21000 Нови Сад, Србија
Тел: + 381 21 4881 888
Wеб страница
https://vodevojvodine.com/en/
Контакт
Немањина 4
11000 Београд, Србија
Тел: + 381 11 6556 531
Wеб страница
https://www.aul.gov.rs/en
 
Република Словенија
Контакт
Мариборска цеста 88
3000 Цеље, Словенија
Тел: + 386 1 4783 100
Wеб страница
http://www.dv.gov.si/en/
Контакт
Војкова 1б
1000 Љубљана, Словенија
Тел: + 386 1 4784 000
Wеб страница
https://www.arso.gov.si/en/