Догађаји

Студијска посjета Савској комисији – Делегацијa Републике Ирак

На челу са Министром водних ресурса, г-дином Аун Дхyаиб Абдуллах-ом, висока делегација из Ирака, састављена од представника Министарства водних ресурса, Кабинета и савјетодавне комисије премијера Ирака, Министарства пољопривреде, Министарства за заштиту животне средине и Министарства спољних послова Републике Ирак, посјетила је Међународну комисију за слив ријеке Саве (Савска комисија) 17. априла 2023. године.
Посјета је финансијски подржана од стране UNDP Ирак.
Циљ посјете је био да се чланови делегације упознају са регионалним дијалогом и успостављањем кооперативних институционалних оквира и механизама за прекограничну сарадњу у области вода на сливу ријеке Саве.
Посјета је пружила различите могућности за размјену знања и најбољих пракси кроз искуство Савске комисије, о томе како се различити приступи могу предузети у рјешавању заједничких проблема.
Представници Секретаријата Савске комисије су члановима делегације пружили информације о заштитити и управљању заједничким сливом, водним ресурсима и са водом повезаним екосистемима, као и праксама управљања поплавама и сродним достигнућима.
Истог дана делегација Ирака имала је састанак са представницима Министарства привреде и одрживог развоја на тему искустава Републике Хрватске у управљању водним ресурсима.
Делегација је 18. априла посјетила Парк природе Лоњско поље, изузетан примјер шуме у алувијалном подручју, једно од Рамсарских подручја у сливу ријеке Саве, и упознала се са праксама управљања заштићеним подручјима и њиховом примјеном при управљању ризицима од поплава.