Вијести

Свјетски дан вода 2023

Свјетски дан вода, који се сваке године обиљежава 22. марта, ове 2023. године је везан за убрзавање промјена како би се реаговало на кризу вода. Под слоганом „Буди промјена коју желиш да видиш у свијету“, улога сваког појединца у заштити, очувању и одрживом управљању водним ресурсима је посебно наглашена.
Међународна комисија за слив ријеке Саве (Савска Комисија), подржавајући Акцијску агенду за воде Уједињених нација (УН), која ће бити покренута на УН конференцији за воде 2023, 22-24. март 2023. године, поднијела је обавезу под називом Advanced system for floods and low flow forecasting in the transboundary Sava River Basin, чије ће испуњење значајно утицати на кораке ка достизању сqедећих циљева одрживог развоја (Sustainable Development Goal):
  • Циљ 6: Осигурати приступ питкој води за све, одрживо управљати водама и тако осигурати хигијенске услове за све
  • Циљ 11: Учинити градове и људска насеља инклузивним, сигурним, отпорним и одрживим
  • Циљ 13: Предузети хитне акције у борби против климатских промjена и њихових посљедица
  • Циљ 16: Промовисати мирољубива и инклузивна друштва за одрживи развој, осигурати приступ правди за све и изградити дјелотворне, одговорне и инкузивне институције на свим нивоима
  • Циљ 17: Ојачати средства имплементације и учврстити глобално партнерство за одрживи развоj
Поред наведеног, обавеза Савске комисије створиће могућности за пренос знања, информација и искустава са другим регионима, интеграцију у оквире макро-регионалних стратегија и преношење научених лекција другим међународним сливовима.
Обавеза Савске комисије, #SDGActions50354, може се наћи на званичној страници УН-а, на линку:
https://sdgs.un.org/partnerships/advanced-system-floods-and-low-flow-forecasting-transboundary-sava-river-basin