16.9.2020.

Догађаји

11. састанак на тему праћења реализације Заједничке изјаве о водећим принципима за развој унутрашње пловидбе и заштите животне средине у сливу реке Дунав


ICPDR, Дунавска комисија и Савска комисија, као и релевантне интересне групе се, у складу са Заједничком изјавом о водећим принципима за развој унутрашње пловидбе и заштите животне средине у сливу ријеке Дунав, састају на годишњој основи у циљу разматрања специфичних дешавања у области пловидбе и заштите животне средине, те да би се указало на добра искуства и праксе у пројектима који се тичу радова на одржавању пловних путева.11. састанак о имплементацији Заједничке изјаве одржан је 16.-.17. септембра 2020. у Загребу (Хрватска). Услед тренутне ситуације поводом COVID-19 кризе, састанак је одржан путем интернета, као видео конференција, преко платформе GoToMeeting.


Почетак 16.09.2020.
Завршава 17.09.2020.