16.10.2020.

Догађаји

Kick-off conference of the WACOM project


Kick-off konferencija WACOM projekta, zbog krize uzrokovane Covid-19, održana je putem telekonferencije 16. listopada 2020. godine s ciljem da šira javnost dobije osnovne informacije o projektu, Dunavskoj strategiji i Dunavskom transnacionalnom programu Interreg. Konferencija je okupila više od 70 sudionika iz ministarstava, uprava, agencija za vode, hidrometeoroloških zavoda, lokalnih vlasti, poduzeća i međunarodnih organizacija te projektnih partnera.Konferencija je započela pozdravnim govorom Dragana Zeljka, tajnika Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, koji je naglasio važnost projekta za provedbu tri protokola Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save; Protokola o zaštiti od poplava (stupio na snagu 2015. godine), Protokola o sprječavanju onečišćenja vode uzrokovanog plovidbom (stupio na snagu 2017. godine) i Protokola o izvanrednim situacijama (usklađivanje početkom 2021. godine).

Nakon pozdravnog govora, Primož Banovec (UL - vodeći partner) predstavio je glavne činjenice o WACOM projektu (glavni ciljevi, rezultati, ishodi). Naglasio je da je projekt odobren za sufinanciranje od strane Dunavskog transnacionalnog programa u skladu s Prioritetom 2 i posebnim programskim prioritetnim ciljem SO 2.4. - poboljšati spremnost za upravljanje okolišnim rizicima. Posebne tehničke radne pakete predstavili su projektni partneri odgovorni za koordinaciju svakog od njih, Robert Mikac (AZUR) - WP T1 - Istraživanje i definiranje zajedničke pripremljenosti i odgovora, Primož Banovec (UL) - WP T2 - Razvijanje alata za zajedničku pripremljenost i odgovor, Ambrož Božiček (HESS) - WP T3 - Provjera zajedničke pripremljenosti i reagiranja - pilot provedba, i Dušan Kostić (JCI) - WP T4 - Strategija za provedbu koordinirane pripremljenosti i odgovora.

Panel rasprava koja je uslijedila nakon predstavljanja projekta i radnih paketa, bila je usredotočena na tri glavna pitanja: (i) međunarodnu suradnju u slučajnim onečišćenjima i upravljanju poplavama, (ii) međusektorsku suradnju u slučajnim onečišćenjima i upravljanju poplavama i (iii) potencijalni utjecaj WACOM projekta na prekogranično onečišćenje i upravljanje poplavama. Panelisti su bili predstavnici iz različitih područja: za plovidbu Duška Kunštek (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - HR), za upravljanje vodama Mitja Bricelj (Ministarstvo za zaštitu okoliša i prostorno planiranje - SI), za zaštitu od poplava Biljana Savić (JVP Srbijavode - RS), za civilnu zaštitu Almir Beridan (Ministarstvo sigurnosti - BA) i za međunarodno područje Adam Kovacs (ICPDR).

Panel rasprava mogla bi se sažeti u tri glavne poruke:
  1. Socijalnoj dimenziji WACOM projekta trebalo bi se baviti podjednako kao i tehničkoj dimenziji.
  2. Važno je uspostaviti povjerenje među različitim dionicima i strukturama koje pokrivaju upravljanje vodama, zaštitu od poplava, plovidbu i civilnu zaštitu.
  3. WACOM projekt trebao bi osigurati da se postojeći napori koji su već uloženi u razvoj Sava GIS-a i Sava FFWS (ljudski, novčani i vremenski) nadograđuju izvan vremenskog okvira projekta (osiguranje održivosti) i izvan sliva (kao primjer ostalim riječnim slivovima u Europi).
Na kraju Kick-off konferencije sudionici su pozvani da prate aktivnosti projekta putem weba, Facebooka i Twittera, te aktivno sudjeluju u planiranim radionicama, treninzima i događanjima na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Više informacija o Kick-off konferenciji dostupno je na web stranici  WACOM DTP.
Почетак 16.10.2020.
Завршава 16.10.2020.