15.6.2009.

Састанци Страна

Други састанак страна Оквирног споразума - СТРАНЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ПОТПИСАЛЕ ПРОТОКОЛ О СПРЕЧАВАЊУ ЗАГАЂЕЊА ВОДА ПРОУЗРОКОВАНОГ ПЛОВИДБОМ

 
Други састанак држава страна Оквирног споразума о сливу ријеке Саве, организован на високом нивоу, одржан је 1. јуна 2009. године у Београду (Србија) у Палати „СРБИЈА“.

 

Састанку су присуствовале све стране Оквирног споразума о сливу ријеке Саве: Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Република Србија и Република Словенија, као и представници разних организација, институција и влада.

Државе стране Оквирног споразума разматрале су питања у вези са спровођењем Оквирног споразума, радом Савске комисије, донијеле одлуку о усвајању Извјештаја о спровођењу Оквирног споразума и раду Савске комисије за период од 1. априла 2007. до 31. марта 2009. године, усвојиле Декларацију Другог састанка држава страна Оквирног споразума, дале смјернице за даље унапређење спровођења Оквирног споразума, итд.

Државе стране су на састанку потписале Протокол о спречавању загађења вода проузрокованог пловидбом на Оквирни споразум о сливу ријеке Саве. Протокол су потписали:
  • У име Босне и Херцеговине, г. Веселин Пољашевић, замјеник министра, Министарство комуникација и саобраћаја Босне и Херцеговине,
  • У име Републике Хрватске, г. Бранко Бачић, државни секретар, Министарство мора, саобраћаја и инфраструктуре,
  • У име Републике Србије, г. Саша Драгин, министар, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, и
  • У име Републике Словеније, г. Јанез Пожар, генерални директор, Директорат за поморство, Министарство саобраћаја.
Протокол о спречавању загађења вода проузрокованог пловидбом на Оквирни споразум о сливу ријеке Саве има за циљ спречавање, надзор и смањење загађења које проузрокују пловила, успостављање техничких захтјева за опремање лучких објеката и осталих станица за прихват отпада, израду најбољих расположивих техника, информисање, израду мјера дјеловања у случају излијевања, те праћење квалитета вода. У складу са протоколом, прекогранична сарадња би требала да укључује активности за спречавање загађења које проузрокују пловила кроз израду заједничког акционог програма, с обзиром да мониторинг квалитета вода захтијева мрежу националних институција за мониторинг и инспекцију.

Трећи састанак држава страна Оквирног споразума одржаће се у Љубљани (Словенија) 2011. године.
Mјesto догађаја Београд, Србија
Почетак 01.06.2009.
Завршава 01.06.2009.