1.6.2016.

Састанци Страна

Шести састанак страна Оквирног споразума о сливу риеке Саве

 
Дана 1. јуна 2016. године, у Београду је одржан 6. састанак држава страна Оквирног споразума о сливу ријеке Саве - Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Републике Словеније и Републике Србије. Састанку су присуствовала посланства држава у сливу ријеке Саве на високом министарском нивоу, те више представника међународне заједнице.
 
Државна посланства су предводили г. Мирко Шаровић, министар спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине, др. Снежана Богосављевић Бошковић, министар пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, гђа. Ирена Мајцен, министар животне средине и просторног планирања Републике Словеније и гђа. Елизабета Кос, помоћник министра пољопривреде Републике Хрватске. На састанку су такође учествовали представници међународних (владиних и невладиних) организација, као што су UNESCO, Дунавска комисија, ICPDR, GWP-CEE, WWF и REC, тe представник Владе САД-а.

Овај међународни скуп који се редовно одржава сваке двије године, има велики значај за унапрјеђење прекограничне сарадње у подручју вода, усмјеравање конкретних активности држава и тражење заједничких рјешења за одрживи развој у сливу ријеке Саве.

На 6. састанку држава страна размотрена су кључна питања од значаја за спровођење Оквирног споразума, као што су управљање поплавама у сливу, обнова пловидбе на пловном путу ријеке Саве, размјена информација, те смјернице за даљу сарадњу држава у сливу. Такође су презентовани и досадашњи резултати рада Међународне комисије за слив ријеке Саве, као и заједнички резултати савских држава постигнути у спровођењу Оквирног споразума. Државе стране Оквирног споразума усвојиле су и заједничку Декларацију, као завршни акт састанка који садржи договорене смјернице за даље спровођење Оквирног споразума од интереса за развој слива Саве.

Идући, 7. састанак држава страна Оквирног споразума о сливу ријеке Саве одржаће се 2018. године у Републици Словенији.
Mјesto догађаја Палата Србија, Београд, Република Србија
Почетак 01.06.2016.
Завршава 01.06.2016.