Слив риjеке Cаве

Слив ријеке Саве, као један од "крунских драгуља" европског природног насљеђа и један од најзначајнијих сливова Југоисточне Европе, представља дом за 8,1 милиона људи и покрива приближно 97.200 km2, протежући се на територије 6 земаља, Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Србије, Црне Горе и малог дијела сјеверне Албаније. Водни ресурси слива ријеке Саве су витални извор воде за снабдијевање становништва и привреде, основа за раст и развој многих екосистема и саставни дио и предуслов одрживог социјално-економског развоја свих земаља слива и цијелог региона.
Изванредне биолошке и пејзажне разноликости, од свог извора у алпским планинама на западу, до ушћа у ријеку Дунав, на јужној граници Панонске низије у Београду, на истоку, слив ријеке Саве одликује се великим комплексима алувијалних мочвара (Посавина - Средња Сава), низијским шумама, националним парковима (Триглав, Плитвице, Рисњак, Сутјеска, Козара, Уна, Тара, Дурмитор и Биоградска Гора), Рамсарским локацијама (Лоњско Поље, Бардача, Црна Млака, Пештерско Поље, Обедска бара, Засавица и Цернишко језеро) и другим областима заштићених станишта и врста. Слив ријеке Саве карактерише се неким, још увијек нетакнутим, поплавним подручијима која обезбјеђују умањење поплавних ризика и повољне услове за развој биодиверзитета.