Саопштења бродарству

Саопштење бродарству бр. 4/24 хрв

Саопштава се заповједницима пловила и састава као и другим учесницима у пловидби да је.....