9.12.2022.

Састанци Страна

Девети састанак држава страна Оквирног споразума о сливу реке Саве

Девети састанак држава страна Оквирног споразума о сливу реке Саве (Оквирни споразум) биће одржан 9. децембра 2022. године у Загребу, Република Хрватска.
 
Састанку ће присуствовати високи представници свих страна Оквирног споразума: Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Републике Србије и Републике Словеније, као и Црне Горе, те позвани гости - представници партнерских организација, посматрача и других релевантних институција и Парламента младих са слива реке Саве.
 
Главни циљ састанка је разматрање статуса спровођења Оквирног споразума и достигнућа Међународне комисије за слив реке Саве у претходне три године као и кључних изазова у наредном периоду, посебно оних који се односе на сарадњу у управљању речним сливом, управљању ризицима од поплава, обнови пловидбе као и размени података и информација од значаја за цео слив реке Саве.
 
Посебна пажња ће бити посвећена питањима одрживог развоја и планирања управљањем речним сливом а такође и  смерницама за даљу сарадњу у оквиру рада Међународне комисије за слив реке Саве.
 
Mesto догађаја Загреб
Почетак 09.12.2022.
Завршава 09.12.2022.