7.6.2018.

Састанци Страна

Седми састанак страна Оквирног споразума о сливу реке Саве

Дана 7. јуна 2018. године, на Бледу у Словенији, одржан је 7. састанак држава страна Оквирног споразума о сливу реке Саве - Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Републике Словеније и Републике Србије. На састанку су учествовале делегације држава страна на високом нивоу, те више представника међународне заједнице.

 

Државне делегације су предводили г. Мато Фрањичевић, заменик министра спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине, Мр. Жељко Радошевић, државни секретар у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, гђа. Ирена Мајцен, министрица животне средине и просторног планирања Републике Словеније и гђа. Елизабета Кос, помоћница министра заштите животне средине и енергетике Републике Хрватске. На састанку су такође учествовали представници разних међународних (владиних и невладиних) организација и других институција, као што су UNECE, UNESCO, UNDP, Дунавска комисија, ICPDR, Светска банка, IOW, GWP-CEE и EURONATUR, те председница Парламента младих са слива Саве.

Главни циљ састанка био је разматрање статуса имплементације Оквирног споразума о сливу реке Саве као и кључних изазова у идућем периоду, нарочито оних који се односе на сарадњу у управљању сливом, управљању ризицима од поплава, обнови пловидбе као и размени информација од значаја за слив.
Посебна пажња билa je посвећена питањима одрживог развоја а такође су договорене смернице за даљу сарадњу у оквиру рада Међународне комисије за слив реке Саве. Државе странe Оквирног споразума усвојиле су и заједничку Декларацију, као завршни акт састанка.

У оквиру састанка такође је била представљена изложба коју чине најбоље фотографије изабране у склопу фото конкурса на тему „СЛИВ РЕКЕ САВЕ – ПРИРОДА ЗА ВОДЕ“ који је провела Савска комисија у оквиру активности на обележавању Дана реке Саве за 2018. годину. На конкурс је приспело преко 350 фотографија из целог слива Саве којима се приказује богатство природе, биолошка разноврсност и животи људи у сливу Саве.

Наредни, 8. састанак држава страна Оквирног споразума о сливу реке Саве одржаће се 2020. године у Босни и Херцеговини.
Mesto догађаја Блед, Словенија
Почетак 07.06.2018.
Завршава 07.06.2018.