5.6.2023.

Вести

Прослава Дана Саве - 1. јун 2023.У оквиру обележавања 1. јуна, који су стране Оквирног споразума о сливу реке Саве (БА, ХР, РС и СИ) прогласиле Даном Саве, Међународна комисија за слив реке Саве у сарадњи с Global Water Partnership for Central and Eastern Europe (GWP CEE ) и Универзитетом у Београду - Грађевинским факултетом, организовала је онлајн догађај на коме су млади представили своје радове са којима су учествовали на конкурсу  "Радимо заједно с природом!".
Учеснике су на почетку поздравили Драган Зељко, извршни секретар Савске комисије, др. сц. Митја Брицељ, члан Савске комисије, проф. др. Тјаша Гриесслер Булц, регионална председница (GWP CEE), и проф. Владан Кузмановић, декан Грађевинског факултета у Београду. У својим поздравима истакли су важност учествовања младих у одрживом управљању водним ресурсима и захвалили њима, као и њиховим менторима, на учествовању на конкурсу.
Представница Парламента младих са слива реке Саве, Азра Аждајић из Мешовите средње школе "Хазим Шабановић", Високо (БА) представила је рад Парламента младих у протеклој години, посебно се осврнувши на 10. годишњи састанак Парламента младих који је одржан у октобру 2022. године у Београду (РС) и рад младих на пројекту „Can you hear our rivers?“.
Главни део догађаја биле су кратке презентације младих који су представили радове с којима су учествовали на конкурсу. На конкурсу је учествовало 26 тимова средњошколаца и младих узраста од 19 до 25 година који су у својим радовима покрили теме везане уз коришћење природних решења у подручју водопривреде. Два тима из сваке од страна Оквирног споразума биће одабране за учествовање на 11. Парламенту младих са слива реке Саве, који ће се одржати крајем септембра/почетком октобра 2023. у Љубљани (СИ).

На крају су сви учесници Сави написали поруке за њен дан:Програм догађаја је доступан овде.