Учешће заинтересованих страна

У складу са Стандардима заштите животне средине и социјалним стандардима Светске банке (World Bank Environmental and Social Standards -ESS), ангажовање заинтересованих страна је континуиран поступак који се спроводи током целог пројектног циклуса. Кроз овај поступак Међународна комисија за слив реке Саве препознаје све заинтересоване стране, комуницира и олакшава двосмерни дијалог са свима који су заинтересовани за пројекат, као и са особама на које утичу или би могле утицати пројектне одлуке и активности.  

Канали комуникације и информисање свих препознатих заинтересованих страна су дизајнирани у складу са њиховим потребама. Поступак укључивања заинтересованих страна омогућиће давање коментара и предлога током израде регионалних студија и планова од значаја за цео слив. Такође у поступку ће се утврдити и размотрити захтеви, потребе и очекивања заинтересованих страна. Регионална јединица за имплементацију пројекта у оквиру Међународне комисије за слив реке Саве, успоставиће одговарајућу комуникацију са групама заинтересованих страна како би их редовно информисала о регионалним пројектним активностима.