Према практичним смјерницама за одрживо управљање наносом на примјеру слива ријеке Саве: Проћена биланса седимента за ријеку Саву

Почетак/Крај: 19. мај 2012. - 1. децембар 2013.

Финансирано од: UNESCO Регионалнa kancelarija из Венеције

Documents in attachment

Према практичним смјерницама за одрживо управљање наносом на примјеру слива ријеке Саве: Проћена биланса седимента за ријеку Саву