Воде и план прилагођивања на климатске промјене за слив ријеке Саве - WATCAP

Почетак/Крај: 3. март 2012. - 1. аугуст 2015.

Финансирано од: Свјетска банка

Главна постигнућа
  • WАТЦАП извјештај, заједно са анексима - Смјернице о климатској адаптацији различитих подсектора вода (пловидба, хидроенергетика, пољопривреда, заштита од поплава, економска процјена утицаја климатских промјена)
  • хидролошки модел слива ријеке Саве
    • обука стручњака из националних институција о кориштењу хидролошког модела
  • консултације са заинтересованим странама о нацрту исхода пројекта укључујући радионицу за заинтересоване стране.

Documents in attachment

Главни извјештај
Скраћени сажетак