Према практичним смјерницама за одрживо управљање наносом на примјеру слива ријеке Саве: Приједлог успоставе система за праћење наноса за слив ријеке Саве

Почетак/Крај: 1. децембар 2014. - 30. октобар 2015.

Финанsирано од: UNESCO Регионална канцеларија из Венеције

Главна постигнућа
  • утврђивање стратешких и специфичних циљева система мониторинга наноса и размјене података
  • преглед постојећих података мониторинга наноса и техничких међународних стандарда и техника праћења и процјене њихове примјене у сливу ријеке Саве
  • успостављање функционалности Сава Геопортала за размјену података о наносу 
  • радионица о мониторингу наноса одржана у септембру 2015.

Documents in attachment

Према практичним смјерницама за одрживо управљање наносом на примјеру слива ријеке Саве: Приједлог успоставе система за праћење наноса за слив ријеке Саве