Успостава Хидролошког информационог система слива реке Саве - Сава ХИС

Почетак/Крај: 1. март 2015. - 31. октобар 2015.

Финансирано од: Европска комисија (кроз ИЦПДР), Фински метеоролошки завод, Савска комисија

Главна постигнућа

Documents in attachment

Сава ХИС финални извјештај