Унапређење заједничких акција у управљању поплавама у сливу ријеке Саве

Почетак/Крај: 1. јун 2016. - 31. децембар 2018.

Финансирано од: Инвестициони оквир за Западни Балкан (WБИФ) и администрирано од Свjетске банке

Главна постигнућа:
 • Компонента 1: припрема нацрта План управљања ризицима од поплава у сливу ријеке Саве (Сава ФРМП):
  • елементи Сава ФРМП-а припремљени заједно са нацртом документа за потребе службеног одобрења
  • проведен поступак укључивања јавности
  • развијен модул базе података за управљање ризицима од поплава и имплементиран у СаваГИС.
 • Компонента 2: успостава Система прогнозе и упозорења на поплаве (Сава ФФWС):
  • оперативан Сава ФФWС за цијели слив ријеке Саве
  • добро обучено особље у свакој од савских земаља
  • препоруке о будућем унапређењу система у смислу праћења, телеметрије, развоја модела и побољшане имплементације уз одређивање приоритета активности и процјене потребних средстава.

Documents in attachment

Извјештај о успостави Система за прогнозу и упозоравање на поплаве на Сави
Извјештај о изради нацрта Плана управљања ризицима од поплава у сливу ријеке Саве