Прелиминарна процјена ризика од поплава у сливу ријеке Саве

Израђена од стране Међународне комисије за слив ријеке Саве у сарадњи са институцијама Страна Оквирног споразума о сливу ријеке Саве (Босна и Херцеговина, Хрватска, Србија и Словенија) и Црне Горе.
Прелиминарну процјену ризика од поплава у сливу ријеке Саве усвојила је Савска комисија на својој 35. сједници 1. јула 2014.године.
Свеукупна координација и обрада је обављена од стране Секретаријата Савске комисије.

Documents in attachment

Прелиминарни извјештај о проћени ризика од поплава у сливу ријеке Саве