Значајна питања управљања водама у сливу ријеке Саве

Припремљен од стране Међународне комисије за слив ријеке Саве у сарадњи са Странама Оквирног споразума о сливу ријеке Саве, Значајна питања управљања водама у сливу ријеке Саве - Привремени преглед, усвојен је од стране Савске комисије у децембру 2017. године.

Свеукупна координација и уређивање обављени су од стране Секретаријата Савске комисије. 

Документи у прилогу

Сажетак јавног савјетовања о привременом прегледу значајних питања управљања водама у сливу ријеке Саве
Значајна питања управљања водама у сливу реке Саве - Привремени преглед