План управљања ризицима од поплава у сливу ријеке Саве

Сава ФРМП је развијен уз подршку Инвестиционог оквира за западни Балкан који је обезбијеђен кроз пројекат: "Унапређење заједничког управљања поплавама у сливу ријеке Саве".
Државе Стране ФАСРБ-а одобриле су Сава ФРМП на свом 8. састанку одржаном у Сарајеву (Босна и Херцеговина) 24.10.2019. године.

Главна предност Сава ФРМП-а огледа се у усклађености захтјева Директиве ЕУ о поплавама и Протокола о заштити од поплава уз ФАСРБ и обради свих значајних питања управљања ризиком од поплава, укључујући дефинисање циљева управљања ризиком од поплава на нивоу слива, успостављајући области од заједничког интереса за заштиту од поплава са заједничким мјерама за слив ријеке Саве.

Сава ФРМП је доступан за преузимање, на свим званичним језицима Страна ФАСРБ-а, као и на енглеском и црногорском језику.

Documents in attachment

Сажетак Сава ФРМП-а
Програм развоја Сава ФРМП-а
План управљања ризицима од поплава у сливу ријеке Саве
Поплавне карте - Атлас
Сажетак судјеловања јавности