SHELTER

Одржива холистичка обнова историјског окружења кроз технолошко побољшање и већу отпорност у заједници (SHELTER)

 
Почетак/Крај: 01.06.2019 - 31.05.2022
 
Финансијска подршка: Хоризон 2020 - Оквирни програм за иновације и истраживање
 
Главни циљ: успостављање знања заснованог на подацима и заједници и оперативног оквира за повећање отпорности и одрживу реконструкцију историјског окружења у циљу суочавања са климатским промјенама и природним опасностима.