Прелиминарна процена ризика од поплава - aжурирани извештај 2021.

Израђенo од стране Међународне комисије за слив реке Саве у сарадњи са институцијама Страна Оквирног споразума о сливу реке Саве (Босна и Херцеговина, Хрватска, Србија и Словенија) и Црне Горе.
Ажурирани извештај Прелиминарнe процјенe ризика од поплава у сливу реке Саве усвојила је Савска комисија на својој 60. сједници 30 јуна i 1. јула 2020.године.
Свеукупна координација и обрада је обављена од стране Секретаријата Савске комисије.

Documents in attachment

Прелиминарна процена ризика од поплава - aжурирани извештај 2021. (eng)