Други План управљања сливом реке Саве

Стране Оквирног споразума одобриле су 2. План управљања сливом ријеке Саве (2. Сава РБМП) на свом 9. састанку Страна одржаном у Загребу (Република Хрватска) 9. децембра 2022. године.

Други Сава РБМП је развијен са циљем да представља основу за интегрално, технички, као и са аспекта животне средине и економски прихватљиво и одрживо управљање водама у целом сливу. Тражећи прекогранична решења за корак напред ка договореним циљевима описује тренутни статус вода на целом сливу и даје Програм мера који се планира за имплементацију у годинама које долазе.

Други план управљања сливом реке Саве доступан је за преузимање, на свим службеним језицима страна Оквирног споразума, као и на енглеском и црногорском језику.

Кратке информације о другом Сава РБМП-у доступне су у 2nd Sava RBMP Summary (верзија на енглеском).

Documents in attachment

Други План управљања сливом реке Саве