31.5.2019.

Dogodki

8. sestanek Parlamenta mladih Savskega bazena

Med ostalimi dogodki mednarodni dan reke Save (1. junij) obeležujemo vsako leto tudi z organizacijo Parlamenta mladih Savskega bazena. Osmi Parlament mladih je potekal 31. maja in 1. junija 2019 v obmejnem območju Slovenije in Hrvaške (Kumrovec, Vonarje, Kozjanski park).  

 

Parlament je zamišljen kot platforma na kateri se je zbralo 40 učencev in profesorjev iz 8 sredjih šol iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Slovenije in Srbije. Na osnovi prijav na razpisani natečaj „Sodelujmo za vode“ so bile izbrane šole iz Kiseljaka, Gradiške, Zagreba, Samobora, Beograda, Ljubljane in Maribora.

Cilj srečanja je bil, da se omogoči razprava in spoznajo ideje mladih iz Savskega bazena, kako uskladiti različne interese uporabnikov vode na določenem območju ter kako mladi vidijo načine reševanja potencialnih sporov med različnimi deležniki oz. inteersnimi skupinami na lokalnem, regionalnem in prekomejnem nivoju.

Organizator Parlamenta mladih je bila Savska komisija, mednarodna institucija, ki usklajuje napore vseh držav vezanih na ohranjanje in razvoj reke Save. Pokrovitelji srečanja so bili UNDP v Bosni in Hercegovini ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo-Republiška direkcija za vode Vlade republike Srbije. Več informacij je dostopno na spletni strani Parlamenta mladih Savskega bazena.
Mesto dogodka Sotla/Sutla River Basin – Kumrovec (HR), Vonarje (HR/SI), Kozjansko Reginal Park (SI)
Začetek 31.05.2019.
Konec 01.06.2019.