30.11.2021.

Dogodki

3. sastanek Foruma deležnikov za izboljšanje plovnosti reke Save

Third meeting of the Stakeholder Forum for the development of environmental impact assessment study and design for the action: Improvement of the navigability conditions of the Sava River from rkm 300 to rkm 329 (Project Jaruge - Novi Grad) was held on November 30, 2021.

Tretji sestanek Foruma deležnikov za izdelavo študije presoje vplivov na okolje in zasnove za akcijo: Izboljšanje plovnih pogojev reke Save od rkm 300 do rkm 329 (Projekt Jaruge - Novi Grad) je potekal 30. novembra 2021.

Zaradi omejitev povezanih s pandemijo COVID-19 je srečanje potekalo preko spleta.

Dokumentacija za sejo, posredovana pristojnemu ministrstvu, dostopna na povezavi: Presoja vplivov na okolje z vsemi dopolnitvami.

Predstavitve najdete v priponki.

Mesto dogodka Online meeting
Začetek 30.11.2021.
Konec 30.11.2021.