3.7.2018.

Sessions-meetings

49. zasedanje Savske komisije

V Karlovcu, v postorih Aquatike- sladkovodnega akvarija Karlovac, je 3. in 4. julija 2018 potekalo 49. zasedanje Savske komisije.

 

Na zasedanju so bili rekapitulirani rezultati 7. sestanka pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu, ki se je odvijal na Bledu, 7. julija 2018, ter obravnavana tekoča vprašanja izvajanja Okvirnega sporazuma. Posebno pozornost so udeleženci posvetili aktivnostim v zvezi z implementacije projektov in projektih predlogov, ki se nanašajo na izdelavo 2. načrta upravljanja voda v Savskem bazenu, načrtom obladovanja poplavne ogroženosti ter izdelavo sistema napovedovanja in opozarjanja pred poplavami. Na področju plovbe je bil pregledan status obnove in razvoja plovne poti reke Save ter funkcioniranje sistema za podporo nacionalnim telesom odgovornim za inspekcijo za varnost plovbe. Prav tako so bile obravnavali aktivnosti v zvezi s hidrološkim in hidravličnim modeliranjem.

V okviru sodelovanja s partnerji in opazovalci je bil predstavljen razvojni projekt Sava-Drina koridor (Svetovna banka), „Bela knjiga- Reka Sava: pretnje in potencial ohranitve (Euronatur), status izelave strategije prilagajanja podnebnim spremembam ter status projekta GEF DYNA- hidromorfologija in obnova reke Donave (WWF).
Mesto dogodka Public institution AQUATIKA – Freshwater Aquarium Karlovac
Začetek 03.07.2018.
Konec 04.07.2018.