25.1.2022.

Dogodki

5. delavnica deležnikov v okviru projekta SHELTER

Splošni cilj projekta SHELTER (Holistična obnova trajnostnega zgodovinskega okolja s pomočjo tehnološke izboljšave in odpornosti, ki temelji na skupnosti) je vzpostaviti večdimenzionalen, podatkovno usmerjen in na skupnosti temelječ operativni okvir znanja za krepitev odpornosti, ki temelji na dediščini in konzervatorsko prijazni odpornosti, ter trajnostni obnovi zgodovinskih območij, ki se spopadajo s podnebnimi spremembami in naravnimi nevarnostmi. Podrobnosti o projektu so na voljo tukaj: https://shelter-project.com/.

25. januarja 2022 je Mednarodna komisija za Savski bazen skupaj z Unescovim regionalnim uradom za znanost in kulturo za Evropo ter s podporo drugih partnerjev projekta Shelter preko spleta izvedla peto delavnico (Open Lab workshop).

Glavni cilj delavnice je bilo nadaljevanje soustvarjanja, tokrat s poudarkom financiranja odpornosti pokrajin, pri čemer so bili predstavljeni in obravnavani tudi vsi doseženi cilji in nadaljnji ukrepi iz prejšnjih delavnic.

Na teh delavnicah se je zbralo približno 40 predstavnikov organov za upravljanje iz Savskega bazena (Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Črna gora, Srbija in Slovenija ter Albanija), vključno s strokovnjaki iz organov za kulturno dediščino, izvajalci obvadovanja poplav in reševalci kot glavnimi deležniki projekta, kot tudi partnerji projekta SHELTER in gostje.
Mesto dogodka Online
Začetek 25.01.2022.
Konec 25.01.2022.