17.12.2021.

Dogodki

Forum deležnikov o osnutku 2. načrta upravljanja voda v Savskem bazenu

Forum deležnikov Save o osnutku 2. načrta upravljanja Savskega bazena je potekal  17. decembra 2021 on-line.

Za boljše sodelovanje, razpravo in zbiranje odzivov približno 70 udeležencev so bile virtualne vaje izvedene z uporabo MIRO board – spletne platforme za sodelovanje, ki udeležencem omogoča vizualizacijo povratnih informacij in idej. Udeleženci Foruma deležnikov Save so komentirali: osnutek razvoja 2. načrta upravljanja voda v Savskem bazenu, program ukrepov in problematiko financiranja; integralne zadeve ter prilagajanje podnebnim spremembam.

Forum deležnikov Save je del splošnega javnega posvetovanja, ki je potekal od novembra 2021 do marca 2022 in je namenjeno zagotovitvi vključenosti vseh zainteresiranih v upravljanje porečja in načrtovanje za prispevanje k razvoju 2. Savskega načrta upravljanja povodij.

Hvala za vaše mnenje!

Začetek 17.12.2021.
Konec 17.12.2021.