16.9.2020.

Dogodki

11. sestanek na temo spremljanja realizacije Skupne izjave o vodilnih principih za razvoj notranje plovbe in zaščite okolja v donavskem povodju


V skladu s Skupno izjavo o vodilnih načelih razvoja plovbe po celinskih vodah in zaščite okolja v Donavskem bazenu se Mednarodna komisija za zaščito reke Donave (ICPDR), Donavska komisija (DC) in Mednarodna komisija za Savski bazen (ISRBC) skupaj z relevatni deležniki vsako leto srečajo z namenom, da razpravljajo o specifičnih problemih razvoja plovbe in okolja s povdarkom s povdrakom na projektih dobre prakse na področju vzdrževanja vodotokov.

11. sestanek o implementaciji Skupne izjave је potekal 16-17 septembra 2020 v Zagrebu (HR). Glede na trenutno krizo zaradi COVID-19 је sestanek potekal preko spleta, in sicer na platformi GoToMeeting.


Začetek 16.09.2020.
Konec 17.09.2020.