16.12.2019.

Dogodki

AEWS trening

V sodelovanju z Mednarodno komisijo za reko Donavo (ICPDR) je Savska komisija organizirala trening o delovanju opozorilnega sistema v primeru nesreč (AEWS), ki je potekal v petek, 6. decembra 2019, v prostorih Savske komisije v Zagrebu. Udeleženci treninga so bili člani stalne strokovne skupine za kontrolo in zaščito pred nesrečami, inšpektorji za vode ter uslužbenci osnovnih mednarodnih opozorilnih centrov (PIAC) iz Savskih držav.
AEWS je aktiviran, ko obstaja nevarnost za prekomejno onesnaženje voda, medtem ko so PIAC osnovne enote, ki prejmejo opozorilo o onesnaženju in komunicirajo z relevantnimi institucijami na mednarodnme nivoju. PIAC morajo biti v pripravljenosti 24/7. Glavni namen treninga je poglabljanje znanja nacionalnih strokovnjakov, ki so vključeni v sistem obvadovanja v primeru nesreč.

Več informacij o sistemu je dostopno tukaj.
 
Mesto dogodka Premises of the Sava Commission (Kneza Branimira 29, Zagreb)
Začetek 02.10.2019.
Konec 02.10.2019.