15.6.2017.

Sessions-meetings

46. zasedanje Savske komisije in podpisovanje Skupne izjave o razvoju trajnostnega turizma v Savskem bazenu

 
V okviru Bled Water Festival-a je 15.6.2017 na Bledu potekalo posebno zasedanje Savske komisije. Člani Savske komsije so na zasedanju obravnavali pomembne zadeve v zvezi z izvajanjem Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu, v sodelovanju z ministrstvi pristojnimi za turizem pa se je prvič sestala skupna delovna skupina za razvoj trajnostnega turizma v Savskem bazenu. Delovno skupino bodo sestavljali predstavniki ministrstev pristojnih za turizem in drugih institucij pomembnih za razvoj turizma v posameznih državah (institucije na nivoju občin, pokrajin, regij, turističnih skupnosti, gospodarskih komor ipd.). Delovna skupina bo koordinariala pripravo in izvedbo regionalnih projektov in drugih skupnih aktivnosti.
Na zasedanju je bil sprejet tudi Načrt aktivnosti za razvoj Savskega bazena, ki je bil izdelan v sodelovanju s Svetovno banko in bo predstavljen na sestanku predstavnikov vlad JV Evrope, 12.7.2017 v Trstu.

 

V sklopu otvoritve manifestacije Bled Water Festival se je svečano obeležila sprememba predsedovanja Savski komisiji, ki poteka vsaka tri leta. Slovenija je predala predsedovanje Bosni in Hercegovini.
Visoki predstavniki iz štirih Savskih držav so podpisali Skupno izjavo o sodelovanju pri razvoju trajnostnega turizma v Savskem bazenu. S skupno izjavo so podprli dosedanje aktivnosti Savske komisije, ki so bile usmerjene k pospeševanju razvoja trajnostnega turizma v Savskem bazenu, kot tudi nadaljevanju dela Savske komisije kot platforme za sodelovanje med ministrstvi pristojnih za turizem in drugih organizacij pri izvajanju skupnih dogovorjenih projektov in aktivnosti. Razvoj trajnostnega turizma v Savskem bazenu je potrebno vgraditi v planske in strateške dokumente držav na medsebojno usklajen način. Evropsko komsijo in mednarodne finančne institucije pa se poziva, da bodo dali odgovarjajoču finančno podporo.

Podpisovanje skupne izjave in ustanovitev delovne skupine za razvoj trajnostnega turizma je potekalo ravno v letu 2017, ki so ga ZN proglasili za mednarodno leto trajnostnega turizma za razvoj, ki vključuje razne globalne akcije za napredek trajnostnega turizma in bodo doprinesle Agendi ZN 2030 za trajnostni razvoj.

V juniju se v državah v Savskem bazenu organizirajo že tradicinalni dogodki posvečeni dnevu reke Save-1. juniju, a Bled Water Festival je dogodek, ki prav tako obeležuje ta dan.
Mesto dogodka Festivalna dvorana (Cesta svobode 11, Bled, Slovenia)
Začetek 15.06.2017.
Konec 15.06.2017.