14.8.2019.

Najave

Objava natječaja - Posebni sevtovalec za informacijske sisteme in dokumentacijo

MEDNARODNA KOMISIJA ZA SAVSKI BAZEN (Savska komisija)
objavlja
natečaj za mesto
Posebni sevtovalec za informacijske sisteme in dokumentacijo

 

Pogoji natečaja: delovno mesto je odprto za državljane Republike Hrvaške, Republike Slovenije in Republike Srbije. Delovno mesto je na sedežu Savske komisije - Zagreb, Republika Hrvaška.

Opis dela in zahtevane kvalifikacije: Vse informacije o opisu dela, zahtevanih kvalifikacijah in drugih pogojih za navedeno delovno mesto so dostopni na http://www.savacommission.org.

V kolikor ste zainteresirani za navedeno delovno mesto, vas prosimo, da dostavite pismo prijave za navedeno delovno mesto v angleščini ali na enem izmed službenih jezikov držav članic Savske komisije, CV (življenjepis) ter tri priporočilna pisma do 3. Septembra 2019 na naslov:
Tajništvo Međunarodne komisije za sliv rijeke Save
Kneza Branimira 29, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Veza: Prijava za posao
Faks: +385 1 488 6986
ali na E-mail: isrbc@savacommission.org
Začetek 14.08.2019.
Konec 03.09.2019.