Sastanci stručnih skupina

23. sastanak PEG NAV


23. sastanak Stalne stručne skupine za plovidbu održan je 28. i 29. listopada 2020 putem videokonferencije. 
Početak 28.10.2020.
Završava 29.10.2020.