Novosti

MEMORANDUM O SUGLASNOSTI O SURADNJI U VEZI S REDOVNIM FUNKCIONIRANJEM I ODRŽAVANJEM SUSTAVA ZA PROGNOZIRANJE I UPOZORAVANJE NA OPASNOST OD POPLAVA U SLIVU RIJEKE SAVE


1.7.2020. godine na snagu je stupio Memorandum o suglasnosti o suradnji u vezi s redovnim funkcioniranjem i održavanjem Sustava za prognoziranje i upozoravanje na opasnost od poplava u slivu rijeke Save koji su potpisali predstavnici nadležnih ministarstva stranaka Okvirnog sporazuma, Crne Gore i Savske komisije, u cilju reguliranja redovnog održavanja i kontrole rada uspostavljenog operativnog Sustava za prognoziranje i upozoravanje na opasnost od poplava u slivu rijeke Save te zajedničkog odlučivanja o dužnostima, odgovornostima i međusobnim pravima kroz utvrđivanje organizacijske strukture za rad i korištenje Sustava, tijela za evaluaciju i procjenu posla obavljenog za potrebe rada Sustava i općeg monitoringa tehničkih pitanja te financiranja i raspodjele troškova.  

Memorandum su potpisali g. Staša Košarac ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, gđa Elizabeta Kos, pomoćnica ministra zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske, g. Željko Radošević, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, g. Andrej Vizjak, ministar okoliša i prostornog planiranja Republike Slovenije, g. Vujica Lazović, veleposlanik Crne Gore u Republici Sloveniji u ime Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, te g. Igor Pejić, predsjedavajući Međunarodne komisije za sliv rijeke Save.

Potpis ovog Memoranduma dio je procesa suradnje s ciljem poduzimanja mjera za sprječavanje, ograničavanje i ublažavanje opasnosti koje nastaju uslijed poplava, a kao dio aktivnosti dogovorenih između država u slivu Save i obveza preuzetih Protokolom o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum. Sustav predviđen Protokolom je uspostavljen i operativno radi od listopada 2018. a predstavlja, ne samo iznimno složen i tehnički zahtjevan prognostički sustav, nego i jedinstven takve vrste u europskim, pa i svjetskim razmjerima kada se radi o prekograničnom slivu. Radi se o modernom i učinkovitom sustavu ranog upozoravanja na poplave koji značajno poboljšava prognozu visokih voda i omogućuje državama u slivu Save pravodobno donošenje odgovarajućih odluka i primjenu operativnih mjera za sprječavanje i ublažavanje opasnosti od poplava na nacionalnoj i prekograničnoj razini kao i na razini cijelog sliva Save a sklapanjem Memoranduma stvorene su kvalitetne pretpostavke za dugoročnu održivost i unaprjeđenje Sustava.